Statens Kunstfonds præmie til oversætteren Tine Roesen

Statens Kunstfond vælger de bedste bøger fra efteråret 2015

Tine Roesen præmieres med 75.000 kr. for oversættelsen af Svetlana Aleksijevitjs ”Krigen har ikke et kvindeligt ansigt” (Forlaget Palomar 2015) fra russisk til dansk.

STORT TIL LYKKE !

”Nobelprisvinderen Svetlana Aleksijevitjs dokumentarroman “Krigen har ikke et kvindeligt ansigt” er først og fremmest karakteriseret ved en stor variation af fortællestemmer. Foruden de mange mundtlige vidnesbyrd som forfatteren har samlet og redigeret, er der Aleksijevitjs egen fortællerstemme, som binder værket sammen. Det er en udsøgt fornøjelse at læse oversættelsen, som uden at skjule sit russiske udgangspunkt overfører teksten til et fint, tilgængeligt og gennemarbejdet dansk. Nuancerne i kvindernes stemmer, deres personligheder, som læseren opfanger i den russiske tekst, er lige så tydelige i den danske.
        Tekstens udfordring er ikke primært dens kompleksitet, men snarere dens umiddelbarhed, fordi den i så høj grad er båret af den mundtlige form. Den russisk talesprog kan være meget kortfattet i formen, men oversættelsen rammer tonen til perfektion og hjælper læseren i processen ved for eksempel at lave sideordnede sætninger i stedet for den staccatoform, som kendertegner den russiske tekst.
        Det er en glæde at få denne vigtige og vægtige udgivelse på et så fornemt dansk.”

Fra pressemeddelelse på Statens Kunstfonds hjemmeside 7.3.2016.