Leonardo Sciascia

leonardo sciascia
Leonardo Sciascia

Leonardo Sciascia (1921-1989) var født på Sicilien. En artikel fra 1979, Sicilia come metafora, rammer præcist Sciascias holdning til Sicilien som centrum for hans forfattergerning og et symbol på verden. Hans forfatterskab har kredset om at finde frem til sandheden i ofte komplicerede politiske og økonomiske sager, og han engagerede sig da også stærkt i sagen om Aldo Moros bortførelse og drab i 1978. En række af forfatterens bøger er tidligere udkommet på dansk.

Værker: En oplagt sag og Ridderen og døden (udkommer 19. september 2019)

De to romaner er oversat af Birgitte Regnar. Bøgerne er formgivet af Line-Gry Hørup.

leonardo sciascia

Onsdag, den 20. november, kl. 18.30-20.00 er der Sciascia-seminar og bogpræsentation på Det italienske kulturinstitut i København. Det foregår på dansk og tilmelding er ikke nødvendig. Vi glæder os til at se dig! Nærmere info her.