Karin Boye

karin boye

Karin Boye (1900-1941) er en af den svenske 1900-talslitteraturs fornemste lyrikere. Ud over lyrikken har Karin Boye også skrevet prosa, herunder fremtidsmareridtet Kallocain.