Leonardo Sciascia

leonardo sciascia

Leonardo Sciascia (1921-1989) var født på Sicilien. En artikel fra 1979, Sicilia come metafora, rammer præcist Sciascias holdning til Sicilien som centrum for hans forfattergerning og et symbol på verden. Hans forfatterskab har kredset om at finde frem til sandheden i ofte komplicerede politiske og økonomiske sager, og han engagerede sig da også stærkt i sagen om Aldo Moros bortførelse og drab i 1978. En række af forfatterens bøger er tidligere udkommet på dansk.

Værker: En oplagt sag og Ridderen og døden, begge oversat af Birgitte Regnar.