Mette Dalsgaard

Mette Dalsgaard, f. 1948, har oversat nyere russisk poesi som Anna Akhmatova, Marina Tsvetajeva, Joseph Brodsky, Andrej Voznesenskij, Olga Sedakova m.fl. Hun har en ph.d. i russisk litteratur og har virket som underviser på Københavns Universitet, foredragsholder, anmelder mm. og er forfatter til en russisk litteraturhistorie. Hun blev i 2008 hædret med Det danske Akademis oversætterpris.