Birgitte Steffen Nielsen

Birgitte Steffen Nielsen har de seneste ti år oversat skøn- og faglitteratur fra svensk, norsk og engelsk. Fra svensk bl.a. Stig Dagerman, Horace Engdahl, Jonas Hassen Khemiri, Tomas Bannerhed, Johannes Anyruru og Karin Smirnoff. Hun har modtaget Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat som ikke mindst skal bruges til at oversætte poesi af Karin Boye. Utroligt nok er dette suveræne og meget berømte forfatterskab kun i meget begrænset omfang blevet oversat til dansk gennem tiden, men lige nu ser der ud til at være en spirende interesse for Boye, bl.a. på grund af dystopien Kallocain.